banner_Kisah-27.jpg

工作,努力晋升一直到担任重要职位是全体员工的梦想。YAYA在三务集团的成功证明了这一点。 

KK H Yaya

现在他担任雅加达PT Pulau Sambu 的副总经理。对他来说,职场上有自然选择,只有少数人员能够长期留着在公司。Yaya成功地在三务集团建立了30多年的职业生涯,他在三务集团的大部分时间都是全心全意去做的。

 

Sambu Group

Jalan Rawa Bebek No.26
Gedong Panjang, Jakarta Utara
[email protected]
021 6603926, 6604026
WhatsApp : 0813 8080 8095

 

 

 

寻找我们
210 209 max  
   
 

 

 

Copyright © 2018 Sambu Group
Template by Engine Templates